κατορθοῖντο

κατορθοῖντο
κατορθόω
set upright
pres opt mp 3rd pl
κατορθόω
set upright
pres opt mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”